Forum IOCR

Full Version: Caracteristici consumabile motociclete Suzuki Intruder
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pe site-ul IOCR, la sectiunea Zona Tehnica, am extras cateva tabele cu cele mai importante consumabile pentru care se face mentenanta (anvelope, uleiuri, filtre, baterii), cu scopul de a face mai usoara cautarea produselor specifice fiecarui model de Suzuki Intruder.